Δημόσιο

10 ευκαιρίες στην Νέα Σμύρνη

Οι νέοι υπάλληλοι θα εργαστούν για οκτώ μήνες

Ζητούνται οδοκαθαριστές και συνοδοί απορριμματοφόρων
02/01/2018 | 10:34

Την πρόσληψη δέκα εργατών, προωθεί δήμος Νέας Σμύρνης, για να καλύψουν ανάγκες στην καθαριότητα.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι οκτάμηνη, ενώ δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα για τις θέσεις. 

Τεκμηριώστε κάθε μία τις κοινωνικές  ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση δημοτικού καταστήματος. 

Σημειώστε, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση, για την θέση που σας ενδιαφέρει, πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.