Δημόσιο

Εργασία, άμεσα, σε 5 Πανεπιστήμια

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις

Ζητούνται εννέα υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.
09/09/2020 | 16:07

Νέες προσλήψεις, άμεσα, σε πέντε Πανεπιστήμια της χώρας.

Συγκεκριμένα, ζητούνται εννέα υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Κύπρου