Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Οκτώ θέσεις στον Βύρωνα

Προσόντα, δικαιολογητικά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
07/09/2020 | 13:55

Την πρόσληψη οκτώ υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Βύρωνα.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη.