Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 14 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

Προθεσμία, ειδικότητες

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.
07/09/2020 | 13:36

Την πρόσληψη 14 υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι τη συμπλήρωση 2 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. 

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.     

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.