Εκπαίδευση

40 θέσεις στη Θρησκειολογία

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει σαράντα θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Θρησκειολογία.
12/09/2020 | 07:18
Σαράντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Θρησκειολογία.
 
Κατευθύνσεις:
 1. Θρησκειολογία
 2. Βιοηθική των θρησκειών
 3. Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη

 Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σηµείωµα
 • Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας
 • ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Αντίτυπα δηµοσιευµάτων τους
 • Πιστοποιητικό γνώσης µιας εκ των κυρίων ευρωπαϊκών γλωσσών
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
 • Συστατική επιστολή

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 1.920 ευρώ

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2107275823, 2107275768 και [email protected]