Εκπαίδευση

«Υδραυλική Μηχανική και το Περιβάλλον» από το Παν/μιο Πατρών

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Υδραυλική Μηχανική και το Περιβάλλον λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πατρών.
27/09/2020 | 14:50

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Υδραυλική Μηχανική και το Περιβάλλον.

Κατευθύνσεις:
 1. Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον
 2. Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών
 3. Θαλάσσια Έργα και Περιβάλλον

 Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές 
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 12 μήνες
Δίδακτρα: 1.200 ευρώ
Αιτήσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2541079025 και [email protected]