Εκπαίδευση

Σαράντα άτομα στην Κλινική και Χειρουργική Ανατομία

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κλινική και Χειρουργική Ανατομία λειτουργεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
27/09/2020 | 20:24

Σαράντα θέσεις «ανοίγει» το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το Τμήμα Ιατρικής οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κλινική και Χειρουργική Ανατομία.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πτυχίο βασικών σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία
  • Αντίτυπα ερευνητικού έργου
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.500 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310999305 και [email protected]