Εκπαίδευση

Διεθνές Παν/μιο Ελλάδος: «Διατροφή και Διαιτολογία»

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, δίδακτρα και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διατροφή και Διαιτολογία οργανώνει το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
14/09/2020 | 07:12

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διατροφή και Διαιτολογία.

Ειδικεύσεις:
 1. Κλινική Διατροφή
 2. Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός
 3. Αθλητική Διατροφή

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (και σε CD)
 • Πιστοποιητικά τεκμηρίωσης καλής γνώσης Αγγλικών
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις 
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 12 - 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310013444 και pms.diatrofi@nutr.teithe.gr