Εκπαίδευση

Εξειδίκευση (δωρεάν) στα Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής.
14/09/2020 | 07:25
Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής οργανώνει το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
  • Αίτηση υποψηφιότητας 
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: Δωρεάν
Αιτήσεις έως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2251036606 και [email protected]