Εκπαίδευση

Τριάντα άτομα στην Υπολογιστική Βιολογία

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Τριάντα θέσεις στο μεταπτυχιακό, το οποίο σχετίζεται με την Βιοπληροφορική και την Υπολογιστική Βιολογία διαθέτει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
23/09/2020 | 07:27
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Βιοπληροφορική και την Υπολογιστική Βιολογία οργανώνει το Τμήμα Βιολογίας, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
  • Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας 
  • Τίτλοι σπουδών Αγγλικών ή περισσότερων ξένων γλωσσών, (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή B2 ή μέτρια Β1)
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο φωτογραφίες
Η αποστολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο: [email protected].
 
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 24 μήνες
Δίδακτρα: 3.000 ευρώ
Αιτήσεις έως την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2107274877 και [email protected]