Δημόσιο

42 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας

Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Με 42 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.