Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στην Ρομποτική (32 θέσεις)

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος διαθέτει 32 θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ρομποτική.
28/08/2020 | 20:00

Τριάντα δύο θέσεις προσφέρει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ρομποτική.
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον Β1
  • Περίληψη διπλωματικής εργασίας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις 
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2321049341 και [email protected]