Εκπαίδευση

Πενήντα θέσεις στον Βυζαντινό Κόσμο

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον νεότερο Ελληνισμό».
30/08/2020 | 07:15
Πενήντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Φιλολογίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον νεότερο Ελληνισμό».
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
  • Αίτηση
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου 
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων προπτυχιακών μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό κατοχής κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας επιπέδου Β2
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Αποδεικτικό ερευνητικής δραστηριότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.100 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2731028833, 2721065132, inevyp@uop.gr και pmsbyzantinoskosmos@gmail.com