Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει 10 θέσεις που οδηγούν σε διδακτορικό δίπλωμα.
15/09/2020 | 09:05

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών 
  • Αντίγραφο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
  • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
  • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
  • Αποδεικτικό ερευνητικής ή συγγραφικής δραστηριότητας
  • Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ που αποδέχεται να επιβλέψει την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 3ος όροφος κτηρίου Διοίκησης, Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο [email protected]

Αιτήσεις έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310995174, 2310995176, 2310995177 και [email protected]