Εκπαίδευση

40 θέσεις στις Ενεργειακές Επενδύσεις

Ποιοι συμμετέχουν - Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά

Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών οργανώνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
13/09/2020 | 20:19
Σαράντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών σε συνεργασία με το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Ενεργειακές Επενδύσεις και το Περιβάλλον.
 
Κατευθύνσεις:
 • Μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Ανενεώσιμων πηγών ενέργειας

Συμμετέχουν πτυχιούχοι Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των Τμημάτων Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διεθνών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεω-περιβάλλοντος, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Επιστήμης των Υλικών), των Σχολών/Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτερων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, των Στρατιωτικών Σχολών.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποιητικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο φωτογραφίες ταυτότητας
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: 2.500 ευρώ
Αιτήσεις έως την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2461068038 και [email protected]