Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Παράταση για 2.082 θέσεις σε Κοινωφελή (ΚΥΑ)

Ολόκληρο το ΦΕΚ της απόφασης

Η επίσημη κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ)

Η επίσημη κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) για την επέκταση των συμβάσεων σε πρόγραμμα Κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ, δημοσιεύθηκε με τη μορφή ΦΕΚ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, παρατείνεται για δύο επιπλέον μήνες η χρονικής διάρκεια του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Γ΄ κύκλος» (Δημόσια Πρόσκληση Νο 10/2018).

Μετά το πέρας της ως άνω τετράμηνης επέκτασης του προγράμματος, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον δύο μήνες, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα».

Στην περίπτωση ωφελουμένων των οποίων η σύμβασή τους έχει λήξει πριν την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι τελευταίοι επανατοποθετούνται στις θέσεις τους από την έναρξη του άρθρου 1 της παρούσας, για όλο το χρονικό διάστημα της δίμηνης επέκτασης του προγράμματος.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.