Εξωτερικο

Στελέχη ψηφιακού μάρκετινγκ στην Κύπρο

Αρμοδιότητες, απαιτούμενα προσόντα και προθεσμία

Με στελέχη ψηφιακού μάρκετινγκ ενισχύεται η εταιρεία HR Arrow.
18/09/2020 | 18:49

Η εταιρεία HR Arrow προσλαμβάνει στελέχη ψηφιακού μάρκετινγκ.

Καθήκοντα:

  • Δημιουργία, σχεδίαση και εφαρμογή στρατιγικής ψηφιακού μάρκετινγκ 
  • Εντοπισμός και αξιολόγιση νέων ψηφιακών καμπανιών τεχνολογιών
  • Βελτιστοποίηση των καμπανιών μάρκετινγκ

Απαιτουμενα προσόντα:

  • Αντίστοιχο πτυχίο
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Γνώση JavaScript / TypeScript / Angula
  • Καλή κατανόηση του ασύγχρονου χειρισμού αιτημάτων, μερικών ενημερώσεων σελίδων και του AJAX

Τύπος απασχόλησης: Πλήρη
Προθεσμία: Έως Τετάρτη 31 Σεπτεμβρίου 2020
Αποστολή βιογραφικού στο: [email protected]
Περιοχή: Λεμεσός, Λευκωσία, Κύπρος