Εξωτερικο

Διαιτολογικό γραφείο με έδρα τη Λάρνακα, ζητά να προσλάβει Βοηθό Γραφείου

Απαιτούμενες αρμοδιότητες, υποβολή βιογραφικού, απαιτούμενα προσόντα

Διαιτολογικό γραφείο με έδρα τη Λάρνακα, ζητά να προσλάβει Βοηθό Γραφείου με άριστη γνώση υπολογιστών
16/09/2020 | 19:43

Γραμματείς

Διαιτολογικό γραφείο με έδρα τη Λάρνακα, ζητά να προσλάβει Βοηθό Γραφείου που θα είναι υπεύθυνος/η για το χειρισμό των γραφειακών και λογιστικών εργασιών

Απαιτούμενα καθήκοντα:

  • Κλείσιμο και επιβεβαίωση ραντεβού
  • Έκδοση τιμολογίων
  • Αρχειοθέτηση διαφόρων εγγράφων (χειρόγραφα και ηλεκτρονικά)
  • Διευθέτηση εξωτερικών εργασιών (πχ. Εξόφληση λογαριασμών, επίσκεψή σε τράπεζα, παραλαβή δεμάτων)

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση Η/Υ (Microsoft, PowerPoint, Excel)
  • Γνώση λογιστικών (θα κριθεί ως πλεονέκτημα)
  • Εμπειρία ως βοηθός γραφείου ή σε σχετικό τομέα θα κριθεί ως πλεονέκτημα/Διάθεση για μάθηση

Τύπος απασχόλησης: Πλήρη ή μερική
Προθεσμία: Έως Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020
Υποβολή βιογραφικού ΕΔΩ mailto:[email protected]
Περιοχή: Λάρνακα