Εκπαίδευση

Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία από το Παν/μιο Πελοποννήσου

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, δίδακτρα και στοιχεία επικοινωνίας

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία.
22/09/2020 | 07:36
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 
Ειδικεύσεις:
 1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 2. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 • Βιογραφικό σημείωμα 
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.100 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2721065132, 2721065115 και [email protected]