Εκπαίδευση

18 θέσεις στο τμήμα Φιλολογίας (ΔΩΡΕΆΝ)

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει δεκαοκτώ θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία».
16/09/2020 | 07:11
Δεκαοκτώ θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Φιλολογίας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία».
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Περιγραφή στόχων, υπόμνημα µίας σελίδας με την πρόθεση για εγγραφή στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον Β2
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 24 μήνες
Δίδακτρα: Δωρεάν
Προθεσμία: Έως την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610969757 και [email protected]