Δημόσιο

Δουλειά, άμεσα, σε δέκα δήμους της χώρας (links)

Ειδικότητες, προθεσμίες

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
14/08/2020 | 16:29

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα μέσω ΑΣΕΠ σε 10 δήμους της χώρας.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται 175 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: