Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Συμβάσεις διάρκειας 23 μηνών στο υπ. Υγείας

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Κατανομή θέσεων

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν κοινωνικά κριτήρια
08/11/2018 | 13:11

Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού με συμβάσεις διάρκειας 23 μηνών κινείται το υπουργείο Υγείας.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας υπηρεσίες καθαριότητας.

Συγκεκριμένα, η κατανομή έχει ως εξής:

  • Αθήνα (20 θέσεις)
  • Θεσσαλονίκη (3 θέσεις)

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση της υπηρεσίας.  

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή.

?>