Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 12 νέες θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτικής Κληρονομίας

Αφορούν 12μηνες συμβάσεις

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.
12/08/2020 | 15:47

Την πρόσληψη 12 υπαλλήλων προωθεί η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτικής Κληρονομίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.