Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 168 νέες προσλήψεις σε ΕΦΑ και Δήμους

Αναλυτικός πίνακας

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.
12/08/2020 | 07:04

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και Δήμους.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται 168 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Εφορείες Αρχαιοτήτων

Δήμοι