Επικαιρότητα

Αναστολή Εργασίας: Οι νέες κατηγορίες για Αύγουστο και Σεπτέμβρη

Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 534 ευρώ

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δίνεται η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
11/08/2020 | 10:02

Με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δίνεται η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, στην αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομέων μπορούν να υπαχθούν, επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας

  • των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών
  • των χερσαίων μεταφορών επιβατών
  • του επισιτισμού
  • του πολιτισμού και του αθλητισμού

καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται, βάσει ΚΑΔ.

Οι εργοδότες στους κλάδους του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού μπορούν να θέτουν σε αναστολή όλους τους εργαζόμενους ή μέρος τους, που είτε είχαν τεθεί σε αναστολή τους προηγούμενους μήνες είτε όχι.

Συγκεκριμένα στην ειδική αποζημίωση του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου μπαίνουν:

  • Εργαζόμενοι που είχαν τεθεί σε αναστολή τους προηγούμενους μήνες και θα παραταθεί η αναστολή τους
  • Εργαζόμενοι που είχαν τεθεί σε αναστολή τους προηγούμενους μήνες και ανακλήθηκε οριστικά η αναστολή τους από τον εργοδότη
  • Εργαζόμενοι που δεν είχαν τεθεί στο παρελθόν σε αναστολή και τίθενται για πρώτη φορά

Το ποσό που θα λάβουν οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε αναστολή ολόκληρο τον Αύγουστο ή ολόκληρο τον Σεπτέμβριο ανέρχεται στα 534 ευρώ ανά μήνα.

Σε περίπτωση που η αναστολή σύμβασης δεν καλύπτει ολόκληρο μήνα, το πόσο υπολογίζεται ανάλογα με τις ημέρες της αναστολής