Δημόσιο

Προσλήψεις σε οργανισμούς της χώρας (pdf)

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν, άμεσα, τρεις οργανισμοί.
11/08/2020 | 16:43

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν, άμεσα, τρεις οργανισμοί.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στο ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής, στο Ινστιτούτο Παστέρ και στο Κέντρο Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

  • Κοινωνικοί Λειτουργοί
  • Ιατροί
  • Νοσηλευτές
  • Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης
  • Εργασιακός Σύμβουλος
  • Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας
  • Ερευνητές
  • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής

Ινστιτούτο Παστέρ

Κέντρο Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας