Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Εργασία, άμεσα, σε οκτώ δήμους της χώρας

Ειδικότητες, δικαιολογητικά

Ζητούνται 134 υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
08/08/2020 | 19:40

Νέες προσλήψεις θα γίνουν, άμεσα, σε οκτώ Δήμους της χώρας.

Ζητούνται 134 υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: