Υποτροφίες & Πρακτική

16 θέσεις στην Σχολή Χημικών Μηχανικών

Γνωστικές περιοχές, δικαιολογητικά και προθεσμία

Δεκαέξι θέσεις προσφέρει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
01/09/2020 | 18:00

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων.

Για την απόκτηση του τίτλου διδάκτορα μηχανικού ΕΜΠ απαιτούνται:

- Παρακολούθηση Προδιδακτορικών μαθημάτων και

- Εκπόνηση πρωτότυπου διδακτορικού ερευνητικού έργου υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρονος των διδακτορικών σπουδών είναι 3 χρόνια.

Τομέας Χημικών Επιστημών:

 • 1 θέση - Συστήματα τοπολογικού μονωτήσιδηρομαγνήτη ανεπτυγμένα σε εύκαμπτα υποστρώματα με την τεχνική της καθοδικής ιοντοβολής
 • 2 - Ημιαγώγιμα υλικά ελεγχόμενης διάστασης και μορφολογίας για φωτοεπαγόμενες διεργασίες

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων:

 • 3 - Μηχανική φυσικών διεργασιών
 • 1 - Η καλλιέργεια της δεξιότητας επίλυσης προβλημάτων στον τεχνικοοικονομικό σχεδιασμό διεργασιών στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης 
 • 1 - Υπολογιστική Εμβιομηχανική 
 • 1 - Διεπιφανειακά φαινόμενα

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών:

 • 1 - Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών
 • 2 - Υγρά Καύσιμα 
 • 1 - Περιβαλλοντική Μηχανική 
 • 1 - Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
 • 1 - Επιστήμη και Μηχανική Τροφίμων
 • 1 - Οργανική Χημική Τεχνολογία 
 • 1 - Μηχανική Βιοδιεργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο [email protected] με την αποστολή ενός αρχείου σε μορφή pdf το οποίο θα έχει την ονομασία ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020.pdf.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με βαθμό διπλώματος/ πτυχίου
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Απλή φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να κατατεθούν είτε στη Γραμματεία Χημικών Μηχανικών σε κλειστό φάκελο είτε να αποσταλούν απευθείας ηλεκτρονικά από τον συντάξαντα αυτές στο [email protected]

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2107721502 και [email protected]