Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 20 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Αφορούν 12μηνες συμβάσεις

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας
07/08/2020 | 14:00

Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.