Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 11 νέες συμβάσεις στην Αγία Παρασκευή

Ειδικότητες, προσόντα

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.
07/08/2020 | 13:44

Την πρόσληψη 11 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.