Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 11 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Προθεσμία, δικαιολογητικά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
07/08/2020 | 13:29

Την πρόσληψη 11 υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.