Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: 50 συμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Αναλυτικά η προκήρυξη

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
07/08/2020 | 12:49

Την πρόσληψη 50 υπαλλήλων προωθεί ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. κεντρικής Μακεδονίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

 • ΠΕ Χημικών Μηχανικών (2 θέσεις)
 • ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος (2 θέσεις)
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (4 θέσεις)
 • ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων (2 θέσεις)
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1 θέση)
 • ΠΕ Γεωπόνων (1 θέση)
 • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (2 θέσεις)
 • ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών (1 θέση)
 • ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής (1 θέση)
 • ΔΕ Διοικητικού (5 θέσεις)
 • ΔΕ Παρασκευαστών (1 θέση)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (1 θέση)
 • ΔΕ Υδραυλικών (2 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγών Γ’ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (6 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγών Γ’+Δ’ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (4 θέσεις)
 • ΥΕ Εργατών (14 θέσεις)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε την προκήρυξη.

?>