Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 102 θέσεις σε Δήμους της χώρας (Πίνακας)

Αφορούν υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Ζητούνται 102 υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
06/08/2020 | 17:42

Νέες προσλήψεις θα γίνουν, άμεσα, σε εννέα Δήμους της χώρας.

Ζητούνται 102 υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: