Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Πέντε προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.
06/08/2020 | 14:11

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.