Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Εννέα προσλήψεις στο δήμο Γόρτυνας

Ειδικότητες, προσόντα

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.
05/08/2020 | 14:58

Την πρόσληψη εννέα υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Γόρτυνας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.