Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τέλος χρόνου για 44 νέες προσλήψεις ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ζητείται προσωπικό 11 ειδικοτήτων

05/08/2020 | 12:20

Ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 44 νέων υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, σε 3 δήμους της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτουν οι προκηρύξεις, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

 

Δήμος Ξάνθης (6/8)

Με έξι υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ, ο Δήμος Ξάνθης.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Ζητούνται:

 • ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα
 • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (σάρωθρο)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (γερανοφόρο)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ( GRADER)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB)
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Ολόκληρη η προκήρυξη.

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (6/8)

Με 15 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 5μηνη σύμβαση εργασίας.

Ζητούνται:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες

 Ολόκληρη η προκήρυξη.

 

Δήμος Καμένων Βούρλων (7/8)

Την πρόσληψη 23 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Καμένων Βούρλων.  

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Ζητούνται:

 • ΥΕ Εργατών καθαριότητας
 • ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρων
 • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου

Ολόκληρη η προκήρυξη.