Προγράμματα Εργασίας

Επίδομα 534 ευρώ: Τι ισχύει με τις αναστολές συμβάσεων για τον Αύγουστο

Ποιοι θα λάβουν την ειδική ενίσχυση

Ποιοι θα λάβουν την ειδική ενίσχυση
04/08/2020 | 18:06

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι και για τον Αύγουστο εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση θα τεθεί σε αναστολή έως και το τέλος του μήνα.

Το ποσό αυτής της αποζημίωσης ανέρχεται στα 18 ευρώ σε ημερήσια βάση και το μέγιστο ποσό διαμορφώνεται στα 534 ευρώ για ένα μήνα αναστολής σύμβασης εργασίας.

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Εργασίας, οι κατηγορίες επιχειρήσεων που μπορούν να θέσουν τις συμβάσεις των εργαζομένων τους σε αναστολή είναι οι εξής:

  • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, πολιτισμού και αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, μπορούν να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης.
  • Επιπλέον επισημαίνεται πως, οι επιχειρήσεις-εργοδότες για όσο χρόνο κάνουν χρήση του παραπάνω μέτρου, δεν μπορούν να προβούν έως τις 31 Αυγούστου του σε μειώσεις του προσωπικού τους