Δημόσιο

Νέες θέσεις, τώρα, στο Υπ. Πολιτισμού

Αναλυτικός πίνακας

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
04/08/2020 | 16:27

Νέες προσλήψεις θα γίνουν, άμεσα, σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και μουσεία όλης της χώρας.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται 55 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • Αρχαιολόγοι
  • Πολιτικοί Μηχανικοί
  • Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
  • Εξειδικευμένοι Εργάτες
  • Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργω Τέχνης
  • Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: