Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Πέντε συμβάσεις στην Τρίπολη

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
04/08/2020 | 15:00

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Τρίπολης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, από την υπογραφή της ισόχρονη με την διάρκεια του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.