Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 14 νέες προσλήψεις στη Βόλβη

Ολόκληρη η προκήρυξη

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.
04/08/2020 | 14:52

Την πρόσληψη 14 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Βόλβης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.