Εκπαίδευση

Τριάντα άτομα στο τμήμα Κοινωνιολογίας

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει 30 θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή».
08/08/2020 | 20:25
Τριάντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή».
 
Συμμετέχουν πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Νομικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Επιστημών Πληροφορικής.
 
Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ
 • Πτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας
 • Αναλυτική έκθεση με επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και λόγους συμμετοχής

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.000 ευρώ

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2251036331, 2251036552, 2251036504 και [email protected]