Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Επτά νέες θέσεις στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Προθεσμία, δικαιολογητικά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη και 4μηνη σύμβαση εργασίας.
04/08/2020 | 14:30

Την πρόσληψη επτά υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη και 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.