Προγράμματα Εργασίας

Επιδότηση δόσης δανείου: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις, τι να προσέξετε

Ποιοι οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Ποιοι οι δικαιούχοι και τα κριτήρια
04/08/2020 | 18:45

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από χθες (3/8) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα της της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) www.keyd.gov.gr για την επιδότηση της δόσης δανείου με υποθήκη την πρώτη κατοικία.

Από την 1.8.2020 ισχύει ένα νέο πρόγραμμα για όλους τους δανειολήπτες με υποθήκη στην 1η κατοικία, οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού. Το πρόγραμμα αυτό θεσπίστηκε με τον Νόμο 4714/2020 και αφορά στην κρατική επιδότηση των δανείων που βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων πληγέντων οικονομικά από τον κορονοϊό.

Η επιδότηση δύναται να φτάσει έως και 90% της μηνιαίας δόσης του δανείου. Εφόσον ο δανειολήπτης πληρώνει το μερίδιό του στη δόση του δανείου, τότε προστατεύεται η 1η κατοικία του από πλειστηριασμό.

Όλοι όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις είναι και οι δυνητικά δικαιούχοι:

  • Να είναι φυσικά πρόσωπα (δηλ. άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες - ομόρρυθμοι εταίροι κ.λπ., με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα)
  • να έχουν δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην 1η κατοικία τους
  • να έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορονοϊό (είτε έλαβαν κάποιο Κρατικό επίδομα - ευεργέτημα είτε είχαν σημαντική μείωση εισοδήματος - εσόδων)
  • να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Σημειώνεται ότι για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό.

Εφόσον το δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες προβαίνουν σε ειδικούς ελέγχους και στη συνέχεια αποστέλλουν τον αριθμό λογαριασμού (IBAN), όπου το κράτος καταβάλλει την επιδότηση.

Η καταβολή της επιδότησης ξεκινά με τη λήξη της αναστολής πληρωμών, που ενδεχομένως έχει χορηγηθεί από την τράπεζα, αλλά το αργότερο έως 31/12/2020.

Εφόσον το δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες καλούν τον αιτούνται για να προσκομίσεις τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό βαρών). Θα πρέπει να τα προσκομίσεις εντός 15 ημερών.

Στη συνέχεια οι τράπεζες σου παρέχουν μία ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών (χωρίς υποχρέωση αποδοχής).

Η ρύθμιση αυτή πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και βιώσιμη, σύμφωνα με τις παρούσες οικονομικές δυνατότητες του αιτούντα. Για να λάβει την επιδότηση, θα πρέπει να έχει συμφωνήσει σε μια ρύθμιση σε συνεργασία με την τράπεζα και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση έως 31/12/2020.