Δημόσιο

5 συμβασιούχοι στην Εύβοια

Ζητούνται χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί και εργάτες

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας

Στην κάλυψη πέντε υπαλλήλων εποχικού προσωπικού προχωρά σε άμεσο χρόνο η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και ο αριθμός ανήλικων τέκνων.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι υποψήφιοι ηλικία 18-65 ετών.

Δείτε όλα τα κριτήρια επιλογής, πατώντας το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας».

Ζυγίστε την «απόδοση» των τυπικών προσόντων σας με τις πιθανές βάσεις μορίων.