Δημόσιο

Προσλήψεις φυλάκων στο ΑΣΕΠ

Ολόκληρη η προκήρυξη

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί το ΑΣΕΠ.
31/07/2020 | 13:29

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί  το ΑΣΕΠ.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη