Δημόσιο

Μέχρι πότε οι αιτήσεις για 106 θέσεις σε ΔΕΗ και ΔΕΥΑ (links)

Αναλυτικός πίνακας

Ζητούνται 106 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.
31/07/2020 | 12:10

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε ΔΕΗ και ΔΕΥΑ.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται 106 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

ΔΕΗ

ΔΕΥΑ