Δημόσιο

270 προσλήψεις σε ΟΤΑ και φορείς

Προθεσμίες, ειδικότητες

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
31/07/2020 | 07:10

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα μέσω ΑΣΕΠ σε φορείς και ΟΤΑ.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται 270 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Φορείς

ΟΤΑ