Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 89 θέσεις στη ΔΕΗ (pdf)

Ζητείται προσωπικό έξι ειδικοτήτων

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
30/07/2020 | 09:50

Την πρόσληψη 89 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ, η ΔΕΗ σε δήμους της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

  • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί (50 θέσεις)
  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών (32 θέσεις)
  • ΤΕ Μηχανικός ειδικότητας Μηχανολόγος (3 θέσεις)
  • ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (2 θέση)
  • ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου (Λογιστικού) (2 θέση)
  • ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής (1 θέση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 13 Αυγούστου 2020.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε αναλυτικά τις προκηρύξεις: