Δημόσιο

4 θέσεις στα Μέγαρα

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις

Οι προσληφθέντες θα στελεχώσουν δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος»
30/10/2018 | 10:21

Διαδικασία πρόσληψης τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Μεγαρέων.

Οι προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησης για Όλους 2018-2019».

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι οκτάμηνη.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.