Δημόσιο

78 θέσεις στο «Θεαγένειο» Θεσσαλονίκης

Ζητείται προσωπικό ασφαλείας και καθαριότητας

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018

Την πρόσληψη 78 υπαλλήλων προωθεί το αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο».

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του νοσοκομείου.

Ζυγίστε την «απόδοση» των τυπικών προσόντων σας με τις πιθανές βάσεις μορίων.

Σημειώστε, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.